Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

(PC Game) Yu-Gi-Oh! GX Power of Chaos - Chazz Vanglory


Link download: >>>Download<<<

GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

  • Chạy Yu-Gi-Oh! GX -Chazz-Power Of Chaos MOD.exe và tiến hành cài đặt bình thường.

  • Yu-Gi-Oh! GX Power of Chaos - Chazz Vanglory gồm tổng cộng 1109 lá bài (đã có file cài all cards trong folder).

  • Nếu bạn muốn dùng Yu-Gi-Oh! GX Chazz MOD - Fast để làm việc trên Windows 7/8/8.1/10, click chuột phải vào nó và thay đổi đường dẫn cho Shortcut nhưng không loại bỏ "-fps -speedy -full' ở cuối dòng.

  • Trong phiên bản này, đối thủ của bạn là Chazz Vanglory (Mạnjoume).